Hospital Joan XXIII

Aquest és l’espai de la secció sindical d’Infermeres de Catalunya a l’Hospital Joan XXIII.

29
Publicacions
16
Membres
1
Seguidors
Imatge de perfil de Aurora de Tera
Hospital Joan XXIII · ·
Última actualització 8 de jul. 2024 - 20:30 Visible també per a usuaris no registrats
### **Junta de Personal de l'Hospital Joan XXIII** •Què és? La Junta de Personal, és l’ òrgan representatiu i col·legiat del conjunt de tots els treballadors/es de l´hospital Joan XXIII. Entre els seus membres elegiran un/a President/a i un/a Secretari/a, i elaboraran el seu propi reglament de procediment. Finalitat: Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació i exercir, si cas, les accions legals oportunes davant els organismes competents. Les Juntes de Personal, col·legiadament, per decisió majoritària dels seus membres, estan legitimades per iniciar, com interessats, els corresponents procediments administratius i exercitar les accions en via administrativa o judicial en tot el relatiu a l´àmbit de les seves funcions. •Qui som? La Junta de Personal, actualment està formada per 23 membres electes, que vam ser elegits en les últimes eleccions sindicals que es van realitzar el 29 de març de 2023. •On som? •Quines competències oferim? 1. Representació dels empleats: La Junta de personal actua com a òrgan de representació dels treballadors davant de la direcció de l´organització. Això implica comunicar-se amb la direcció en nom dels empleats, transmetre les seves inquietuds i propostes, i negociar acords col·lectius en relació amb les condicions laborals. 2. Participació en la presa de decisiones: La junta de personal pot participar en la presa de decisions que afectin els empleats, com ara canvis en les polítiques de l´empresa, la implementació de noves mesures o l´adopció d´accions disciplinàries. 3. Informació i consulta: La junta de personal té dret a rebre informació rellevant i ser consultada sobre assumptes que afectin els empleats, com ara reestructuracions, canvis organitzatius, acomiadaments, seguretat i salut laboral, entere d´altres. 4. Resolució de conflictes: La junta pot mediar en la resolució de conflictes laborals entre els empleats i la direcció de l´organització, buscant solucions justes i equitatives per a ambdues parts. 5. Vigilància del compliment de la normativa laboral: La junta de personal té la responsabilitat de garantir el compliment de les lleis laborals i elsacords vigents, vetllant pels drets dels treballadors i denunciant qualsevol situació de incompliment o abús. Trobarás tota la informació al banner situat a la dreta de la **intranet** de l'Hospital. Vols contactar directament amb la junta de personal? Escriu a ●**juntapersonal.hj23.ics@gencat.cat** ###