Presenta't amb nosaltres!
[![nerviosos.jpg](file-guid:26cbc901-c4ae-475d-8ea2-7626d0387c23 "nerviosos.jpg")](https://www.infermeresdecatalunya.cat/contacta/)
Espais destacats
[![](file-guid:4f2b684f-6168-46ce-b5a5-0fc6e4b354cf "espais-c-estabilotzacio.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/ics-estabilitzacio) [![](file-guid:d75e1b5e-2b5a-4ede-a1fb-0d58bde69302 "espais-c-vaga.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/vaga2023) [![espais-c-candidatura.jpg](file-guid:6d3374c9-2a9b-4b42-b366-58501deb9a05 "espais-c-candidatura.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/eleccions-sindicals/)
Certificat digital

Vols ser delegada?

Nous espais