A l'ICS, Votem-nos!
[![](file-guid:c2717ba7-dfb0-4ade-bd61-de430e854419 "votacionsICS.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/ics/custom_pages/view?id=27)
Espais destacats
[![](file-guid:4f2b684f-6168-46ce-b5a5-0fc6e4b354cf "espais-c-estabilotzacio.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/ics-estabilitzacio) [![cuadres-eleccionsics.jpg](file-guid:bfe83822-6b40-4a36-a90e-8fe493ba233c "cuadres-eleccionsics.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/ics/custom_pages/view?id=27) [![cuadres-eleccionssem.jpg](file-guid:5be78798-534a-4b48-83e9-61b03406e8ea "cuadres-eleccionssem.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/sem/custom_pages/view?id=22) [![](file-guid:6d3374c9-2a9b-4b42-b366-58501deb9a05 "espais-c-candidatura.jpg")](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/s/eleccions-sindicals/)
Certificat digital

Vols ser delegada?

Nous espais