## **Reconeixement de l’autoria de les imatges utilitzades en aquesta web** Infermeres de Catalunya utilitza els següents bancs d’imatges per als seus dissenys i composicions, tant en aquesta web com en la resta de plataformes web i edicions gràfiques en paper: * Envato Elements (llicència de pagament) * [Banc d’Imatges del SEM](https://sem.gencat.cat/ca/sala-de-premsa/banc-imatges/) - Autor de les fotografies: Xavi Blanco * [Banc d’Imatges Infermeres](https://www.coib.cat/ca-es/banc-imatges-infermeres.html) - Autors de les fotografies: Ariadna Creus i Àngel Garcia * [Pexels.com](http://Pexels.com)