Vaga sanitat 2023

Informació sobre la vaga de sanitat convocada per al 26 i 26 de gener de 2023.

3
Publicacions
2
Seguidors

A qui afecta la vaga?

Es convoca a la VAGA AL SISTEMA SANITARI D’UTILITZACIÓ PÚBLICA DE
CATALUNYA afectant a la totalitat del personal funcionari, personal laboral i personal
estatutari de tots els centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya que el configuren, per als propers dies 25 i 26 de gener de 2023 en els termes i horaris indicats a la convocatòria.

A efectes d'aquesta convocatòria de vaga, per sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya s'entén el configurat pels centres, serveis i establiments sanitaris
establerts al DECRET 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya (SISCAT):

Entitats del sector públic adscrites al Servei Català de la Salut (CatSalut): empreses públiques, societats mercantils, consorcis, fundacions:

• Banc de Sang i Teixits. Gestió de Serveis Sanitaris. Gestió i Prestació de Serveis de
Salut. Institut Català d'Oncologia. Institut Català de la Salut. Institut d'Assistència
Sanitària. Institut de Diagnòstic per la Imatge. Parc Sanitari Pere Virgili. Salut
Catalunya Central.

• Barnaclínic, SA. Coordinació Logística Sanitària AIE. Logaritme, Servei Logístic, AIE.
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA. Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.

• Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya. Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Consorci Hospital Clínic de Barcelona.
Consorci Hospitalari de Vic. Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona. Consorci
Sanitari Integral. Consorci Sanitari de Barcelona. Consorci Sanitari de Terrassa.
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG). Consorci Sanitari de l'Anoia.
Consorci Sanitari del Maresme. Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Consorci
de Gestió Corporació Sanitària (CGCS). Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt
Penedès, l'Anoia i el Garraf. Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra
(CAPSBE). Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

• Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Entitats proveïdores privades contractades pel CatSalut que formen part del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) per tal de prestar serveis sanitaris. És un llistat obert i ampli:

Atenció primària
ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, FP
ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT CAMP, SLL
EAP BARCELONA - SARDENYA, SLP
EAP POBLE SEC, SL
EAP DRETA DE L'EIXAMPLE, SLP
EAP OSONA SUD - ALT CONGOST, SLP
EAP SARRIÀ, SLP
EBA VALLCARCA, SLP
EQUIP D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA VIC, SLP
FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC

Sociosanitaris
ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, FP
FP HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VIC
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
STS GESTIÓ SERVEIS SOCIO SANITARIS SL

Rehabilitació
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

Transport sanitari
FALCK VL, SERVICIOS SANITARIOS, SL
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU
UTE EGARA
UTE GRUP LA PAU - TSC
UTE TRANSPORT SANITARI DE BARCELONA

Altres serveis sanitaris
AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA SL
FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD. SLU (QUIRON)

download?guid=ed338925-63a5-42ea-9321-585bf9f7d7bd&hash_sha1=e9e14215